O nas –

Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i samorządnym stowarzyszeniem polskich prawników.

Naszą misją jest podejmowanie działań na rzecz ochrony i promocji wartości wyrażonych w konstytucyjnych zasadach prawa, w tym zwłaszcza państwa prawnego i zasadach zeń związanych oraz sprawiedliwości społecznej, a także w zasadach demokracji, równoważenia i trójpodziału władz publicznych, Rzeczpospolitej Polskiej jako dobra wspólnego oraz pomocniczości.

Czytaj więcej

Czym się zajmujemy?

działamy na rzecz ochrony i promocji wartości konstytucyjnych

wyrażamy poglądy

upowszechniamy wiedzę, rozwijamy świadomość i kulturę prawną społeczeństwa

dążymy do integracji środowiska prawniczego

Aktualności

Stowarzyszenie Prawników dla Polski wniosło uwagi do projektu UD 156 mającego na celu wprowadzenie zmian do Kodeksu Postępowania Cywilnego oraz innych ustaw. Jedna z proponowanych zmian:  Art. 1 pkt 6 projektu (zmiana art. 88 k.p.c.)  Brzmienie proponowanego przepisu jest niejasne. Prowadzi do wniosku, że pełnomocnik ustanowiony do poszczególnej czynności procesowej nie ma prawa odbioru korespondencji

zmiany od stycznia 2021

Koniec roku 2020, czas podsumowań i obawy przed nowym. Czy faktycznie powinniśmy się bać zmiany? Rok 2020 był obfity w zmiany w wielu ustawach.

życzenia świąteczne

Korzystając z okazji Świąt Bożego Narodzenia pragniemy złożyć wszystkim naszym Członkom najserdeczniejsze i szczere życzenia: szczęścia, wiary, nadziei i pomyślności oraz w każdym dniu Nowego Roku wiele uśmiechu
i radości.

Skontaktuj się z nami

w celu kontaktu prosimy o wypełnienie poniższego formularza

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i przyjmuję do wiadomości, że: