1 września – Rok Szkolny czas START!

Obowiązek edukacji w czasach COVID-19

Czy nowy Rok Szkolny będzie wyglądał, tak jak końcówka poprzedniego? Czy Ministerstwo wprowadziło algorytm działania na wypadek zarażeń w szkole? Jak wygląda dezynfekcja i zabezpieczenie nauczycieli od potencjalnych zakażeń? 

Nowe zasady nauczania 

Ministerstwo Edukacji Narodowej już w wakacje zapowiadało możliwość hybrydowego nauczania. 

Co to oznacza w praktyce? 

Najprawdopodobniej dyrektorzy szkół będą mieli pozostawioną swobodę, w zakresie wyboru nauczania. To znaczy, co do zasady nauczanie powinno się odbywać stacjonarnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jednak w przypadku zarażenia lub kwarantanny dyrektor będzie mógł zarządzić częściowe lub całkowite nauczanie zdalne.

Czy szkoły przygotowały się na tą ewentualność?

W związku z wprowadzonymi nowymi wytycznymi, dyrektorzy szczególnie prywatnych placówek zakupili sprzęt do szkół w postaci kamer, które umieścili w salach lekcyjnych. W przypadku nieobecności ucznia z powodu kwarantanny lub możliwości bycia zakażonym COVID-19, będzie on miał obowiązek uczestniczyć w lekcji on-line na żywo wraz ze swoją klasą.

Czy wprowadzono nowe warunki sanepidarno-epidemiologiczne?

Nie ulega wątpliwości, że szkoły to placówki masowe, jednocześnie przebywa w nich nawet kilkaset osób. Zachowanie zasad izolacji społecznej jest niebywale trudne, jednak nowe wytyczne wskazują, iż dzieci pozostają w swoich klasach przez okres lekcji i przerw. 

Jeżeli chcą wyjść na przerwę muszą korzystać z maseczek. 

Przed wejściem obowiązkowo jest mierzona temperatura, a żele dezynfekcyjne są rozmieszczone w kilku miejscach na terenie szkoły. 

Obowiązuje konieczność posiadania własnych przyborów szkolnych. 

Jak chronić nauczycieli?

Nauczyciele zobowiązani są do noszenia przyłbic i maseczek.  Mają unikać zbędnego kontaktu z uczniami oraz rodzicami. Zachowywanie dystansu społecznego to priorytet w obecnym systemie nauczania.

A co gdy na trenie szkoły wystąpi osoba z podejrzeniem COVID-19? 

W przypadku wystąpienia ognisk zakaźnych w szkołach ministerstwo przygotowało dodatkowe informacje i procedury działania dostępnej tutaj.

Czy takie rozwiązania nie przeszkadzają obowiązkowi edukacji?

Oczywistym jest, że dodatkowe zasady w takiej ilości nie służą nikomu. Jednak zgodnie z prawem i powszechnym obowiązkiem edukacji Ministerstwo wraz z GIS musiało wprowadzić zasady, które w maxymalnym stopniu ochronią dzieci i nauczycieli, a jednocześnie minimalnie będą zakłócać nauczanie. 

Rok szkolny rozpoczął się 1 września, a jak będzie wyglądał? Tą i inne instytucje będziemy obserwować na bieżąco.

Zapraszamy do zapoznania się z naszym poprzednim artykułem Nowa Ordynacja Podatkowa.