Różnice w zatrudnieniu, różnice w zarobkach, ogromne różnice w traktowaniu… – prawo pracy zostało już dawno uregulowane w Kodeksie pracy i ustawach pokrewnych, ale minie jeszcze dużo czasu zanim szklany sufit i lepka podłoga przejdą w zapomnienie.

Co zmieniło się w Polskim społeczeństwie? Czy zmienia się polskie społeczeństwo? Ilu z nas wzięło udział w wyborach? Czy świadomość możliwości wyboru wśród pokoleń rośnie?

Zgłoszeni kandydaci przedstawiają swoje cele wyborcze, jednak tym razem nie o nich, ani o zmianach, które chcą wprowadzić w Państwie, a o obywatelach, którzy mają lub nie powinni mieć prawa do glosowania.

Dyskusja na temat prawa do czystego powietrza rozgorzała w polskich mediach około 2 lata temu. Wtedy pojawiły się pierwsze pozwy, w których wzywano Skarb Państwa do wypłaty odszkodowań za brak czystego powietrza.

Czerwiec rozpoczynamy Dniem Dziecka i życzeniami dla najmłodszych. Rzecznik Praw Dziecka to organ władzy państwowej, który od 1997 roku, chroni dobra najmłodszych obywateli. Jego uprawnienia to możliwość faktycznego czuwania nad bezpieczeństwem najmłodszych. Jakie uprawnienia przyznaje Rzecznikowi specjalnie dedykowana jemu ustawa?  Zgodnie z art. 10 Ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka  1. Rzecznik może: 1) zbadać, nawet bez uprzedzenia,

Aplikacja ProteGO Safe zgodnie z informacjami na stronie Ministerstwa Cyfryzacji ma nam pomóc, jako społeczeństwu wychodzić z największych obostrzeń wprowadzonych de facto przez Rząd.

Ustawę dotycząca przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie wprowadzono w 2005 roku. Jej celem była ochrona osób pozostających w gospodarstwie domowym z osobami agresywnymi, używającymi przemocy wobec pozostałych domowników.

Kalendarz wydarzeń, jakie mają miejsce w Sądzie Najwyższym staje się niesamowicie zawiły, a wizja wyboru I Prezesa przeciąga się i nieubłaganie oddala.

online law conference - zaproszenie

Już w maju! Odbędzie się pierwsza konferencja online poświęcona działalności sądów i dostępu do wymiaru sprawiedliwości w dobie pandemii korona wirusa, dlatego… Zapraszamy już dziś! Więcej informacji wkrótce. Zapraszamy do naszych artykułów. Platforma konferencji.