Między pandemią, wyborami prezydenckimi, zamrożoną gospodarką i wstrzymaniem edukacji, na froncie pojawiły się także wybory na I Prezesa SN.

Rzecznik Praw Dziecka wskazał bardzo poważny problem, jaki wynikł w obliczu wprowadzenia stanu epidemii.

Gospodarka staje, szkoły przenoszą się do internetu, pracownicy na home office, urzędy w trybie online, sądy i prokuratury zawieszone w działaniu z petentami, pracują stacjonarnie tylko w pilnych sprawach, komornicy kontaktują się tylko telefonicznie…

Cały wywiad dostępny tutaj. Treść postanowienia TSUE jest przede wszystkim wewnętrznie niespójna. Z jednej strony zakłada się bowiem w niej domniemanie braku gwarancji zachowania należytych standardów w modelu odpowiedzialności dyscyplinarnej w stosunku do sędziów, zaś jednocześnie z drugiej strony nie podważa się prawidłowego ukształtowania tych standardów w odniesieniu do modelu odpowiedzialności dyscyplinarnej przedstawicieli innych profesji prawniczych. Stąd „zamrożenie” funkcjonowania Izby Dyscyplinarnej, jeśli tak

Czy art. 4 ust. 3 zdanie 2 Traktatu o Unii Europejskiej (Dz. U. z 2004 r., Nr 90, poz. 864/30 ze zm.; tekst skonsolidowany: Dz. Urz. UE 2016 C 202, s. 15) w związku z art. 279 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/2 ze zm.; tekst skonsolidowany:

Całe to zamieszanie w zakresie wyborów prezydenckich, które miałyby się odbyć w maju nie jest tylko konszachtami politycznym, ale przede wszystkim trudną i niezrozumiałą decyzją dla milionów Polaków znajdujących się poza granicami naszego państwa.

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy Zarząd Prawników dla Polski przekazuje najlepsze życzenia świąteczne. Zapraszamy do zapoznania się z naszym stowarzyszeniem.

Jakie ograniczenia w dobie pandemii może wprowadzać rząd, aby chronić obywateli?

Sytuacja w kraju i na świcie w dobie pandemii zmieniła się dynamicznie, jak w nowej rzeczywistości odnajdują się firmy mające bezpośredni kontakt z klientami? Czy to zmusiło kancelarie do pracy zdalnej i obsługi klientów przez internet?