kryzys w sądach

Jest sprawą oczywistą, że niektóre postępowania z racji natłoku innych spraw i małej kadry są prowadzone trochę dłużej, niż zwykle. Czy w takiej sytuacji, w obecnym położeniu, sądy pracują w niezakłóconym trybie, a może wprowadzenie pewnych obostrzeń w przyjmowaniu klientów doprowadzi do zmniejszenia kierowania spraw na drogę postępowania sądowego?

Jak optymalizować pracę w kancelariach prawnych? Czy samo „pilnowanie” pracowników i doglądanie ich własnym okiem to idealny system pracy w XXI wieku? Czy ten sposób sprzyja funkcjonowaniu firmy?

Czy prokuratury i sądy cieszą się wysokim autorytetem w społeczeństwie? Jak odnieść się do pękających w szwach studiów prawniczych oraz braku chętnych do pracy w sądach?

Skąd polskie społeczeństwo uczy się regulacji prawnych? Od kiedy dzieci wiedzą, że funkcjonują w społeczeństwie, w którym musimy przestrzegać pewnych reguł? Jak wysokie jest przestrzeganie prawa przez młodzież? Czy wystarczy samo karanie za bezprawie? Kto jest odpowiedzialny za edukację prawną w Polsce?

ak szybko w Polsce zwyczaj staje się regułą zapisaną w akcie prawnym i kto o tym decyduje?

Z przeprowadzonych badań wynika, iż największy kontakt Polacy mają z notariuszami, sędziami i policją. Jest to tym bardziej istotne, że osobiste opinie i częstotliwość kontaktu z tymi profesjami bezpośrednio oddziałuje na kształtowanie opinii o tych zawodach, mianowicie im częstsze kontakty tym opinia lepsza.

Zgodnie z definicją zwodem zaufania publicznego, jest każdy zawód dla którego w drodze ustawy utworzono samorządy zawodowe. Jednak co ciekawe, większość respondentów jest przeciwna wiązania statusu takiego zawodu z obowiązkową przynależnością do samorządu zawodowego.

Stowarzyszenie Prawnicy dla Polski ma zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję naukową poświęconą tematowi: „Konstytucja a prawo europejskie”, która odbędzie się 27 listopada 2019 r. w Centrum Prasowym „Foksal” przy ul. Foksal 3/5 w Warszawie.

Z radością informujemy, że z dniem 18 lipca 2019 r. Stowarzyszenie Prawnicy dla Polski zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego. Nadszedł zatem czas, by sformułowana w Statucie Stowarzyszenia misja mogła być realizowana.