Czy akcje PSA będą w chmurze?

PSA Akcje Prostej Spółki Akcyjnej

O prostych spółkach akcyjnych pisaliśmy już w artykule tutaj zachęcamy do zapoznania. Teraz czas na opisanie pozostałych elementów spółki, która ma pomóc w funkcjonowaniu na rynku nowym firmom, nie obciążając ich zbędnymi obowiązkami. Czy akcje PSA będą w chmurze?

Jak będą wyglądały prawa akcji?
  1. Akcje inkorporowane będą niepodzielne.
  2. Nie będą miały wartości nominalnej.
  3. Nie będą stanowiły wartości wkładu akcyjnego.
  4. Będą występowały w formie elektronicznej – nie będą zmaterializowane w formie dokumentu.

Akcje rejestruje się w rejestrze akcjonariuszy. Rejestry będą prowadziły instytucje uprawnione do prowadzenia rachunków papierów wartościowych. 

Czy to oznacza, że akcje PSA będą w chmurze?

Rejestr akcjonariuszy będzie prowadzony elektronicznie, oznacza to, że jedynym miejscem przechowywania danych będą serwery instytucji posiadający uprawnienia do ich gromadzenia. 

W jaki wygląda ochrona danych? 

Ustawodawca proponuje metodę rozproszenia danych.

1 A = 1 G

Zasada jedna akacja jeden głos, choć ustawodawca nie wyklucza możliwości emitowania akcji uprzywilejowanych. 

Akcje Założycielskie bardziej uprzywilejowane? 

Akcje założycielskie będą stanowiły nowy rodzaj uprzywilejowania akcji, inny niż w sp. z o.o. czy akcyjnej. Oznacza to, że każda kolejna emisja akacji, nie będzie mogła naruszać określonego minimalnego stosunku liczby głosów dla akcji założycielskiej – novum w spółce, stosunek akcji założycielskich do nowo emitowanych musi być proporcjonalny, dlatego nie ma wskazanej w ustawie liczby głosów w stosunku do jednej akcji. 

Podsumowując, a inne akcje w spółce?

Będą występowały tak jak w obecnych spółkach prawa handlowego.

Jednak akcje nie będą mogły być wpuszczane do obrotu.

Konkludując, spółka nie będzie mogła otrzymać także statusu spółki publicznej, co ograniczyć jej możliwości w pozyskiwaniu inwestorów na giełdzie. 

Kapitał akcyjny nie będzie mógł być niższy niż 1 zł. 

Zachęcamy do zapoznania się z naszym poprzednim artykułem o PSA.