Opodatkowanie spółek komandytowych – skąd pomysł?

Opodatkowanie spółki komandytowej

Zmiany podatkowe to nie łatwe sprawy dla przedsiębiorców. Dlaczego po raz kolejny ustawodawca przyprawia o zawrót głowy, tym razem właścicieli spółek komandytowych? 

Jaki właściwie jest pomysł i do czego doprowadzi?

Obecnie spółki osobowe nie podlegają opodatkowaniu. Zmiany mają doprowadzić do opodatkowania podatkiem dochodowym osoby prawne. 

Jak to wygląda obecnie? 

Na gruncie obowiązujących przepisów spółki komandytowe nie są objęte podatkiem dochodowym. Podatkowi podlegali komplementariusze i komandytariusze, jeżeli byli osobami fizycznymi. Zgodnie z przepisami o PIT podlegają opodatkowaniu wg skali podatkowej lub stawki liniowej. Oprócz powyższego wspólnicy płacą także daninę solidarnościową.

Do czego prowadzi zmiana? 

Oczywistym jest, że zmiany w opodatkowaniu spółek doprowadzają do uszczelnienia systemu podatkowego. Jednak czy wprowadzanie ciągłych obostrzeń nie spowoduje nowych rozwiązań, jakie znajdą przedsiębiorcy?

Czy dojdzie do podwójnego opodatkowania? 

Na to pytanie trudno odpowiedzieć, ponieważ ministerstwo przygotowuje najlepsze rozwiązanie, które zapewne dopiero w praktyce przyniesie odpowiedź. 

Jaki zatem system będzie obowiązywał?

Zgodnie z projektem wspólnik odpowiadający majątkiem za zobowiązania spółki, będzie mógł odliczyć od swojego PIT podatek spółki. Podatkiem natomiast będzie objęty komandytariusz, ale dopiero po osiągnięciu kwoty wolnej równej 120 000, 00 zł.

Wstrzymanie optymalizacji międzynarodowych czy cios w polskie firmy? 

Opodatkowanie spółek komandytowych miało zapobiec optymalizacjom międzynarodowym, ale według wielu ekspertów uderza w polskie firmy rodzinne.

Czy to będzie oznaczało spadek spółek komandytowych na polskim rynku? Jaki wpływ wywrze na hybrydowych spółkach sp. z o.o. sp. k? Czy faktycznie dzięki proponowanym zmianom uda się załatać lukę podatkową opiewającą w podatku CIT na ok. 2mld zł. jak wskazuje ministerstwo?

O tym w kolejnym artykule.

Projekt Zmian

Zachęcamy do zapoznania się artykułem Proste Organy?= PSA