Prawo hejtu prawem Internetu!

Obecnie wiele osób, jeśli nie wszystkie korzystają z zasobów Internetu. Niestety można zauważyć, że coraz częściej obowiązuje tam prawo hejtu. Dlaczego hejt został tak bardzo zakorzeniony w Internecie? 

Hejt czyli co to takiego? 

Hejt tłumaczymy z języka angielskiego – to hate – nienawidzieć, interpretujemy,  jako agresywne, obraźliwe lub skrajnie krytyczne komentarze nie zawierające żadnej konkretnej argumentacji, kierowane do określonej osoby.  

Kim są hejterzy?

Hejterem nazywamy osobę, która jest przeciwnikiem, krytykantem, publikującym wpisy w Internecie, często pod pseudonimem. 

Dlaczego to zjawisko się nasila? Jakie są motywy hejtera? 

Do najczęstszych motywów należą:

  • zazdrość;
  • Chęć obrażenia innych;
  • Przeświadczenie o anonimowości;
  • Zły nastrój;
  • Uprzedzenia;
  • Silne poglądy;
  • Niezadowolenie z życia;

Skala hejtu jest na tyle duża, że powinna mieć szczególną regulację prawną. Obecnie zjawisko w skali to można porównać do zjawiska przekraczania prędkości czy łamania przepisów drogowych przez kierowców. Stworzony dla nich system przyznawania punktów karnych sprawdza się od wielu lat. 

Czy zatem można pomyśleć o takim rozwiązaniu w zakresie hejtu? Czy charakter popełnianego czynu zabronionego byłby taki sam? Wydaje się, że nie do końca. 

Jakie są obecne regulacje pozwalające na walkę z hejtem? Czy obowiązuje nas prawo hejtu?

Aktualnie przestępstwa w zakresie hejtu są ścigane z oskarżenia prywatnego i klasyfikowane jako zniesławienie. Istotnym jest, aby zbierać dowody potwierdzające zniesławienie w postacie utrwalania zdjęciem czy rzutem ekranu wpisów hejtera. Niewątpliwie koniecznym jest zapisywanie bezpośredniego adresu strony internetowej, ponieważ hejter może usunąć obraźliwy wpis.

Jednak istotne znaczenie ma prywatnoprawny charakter, gdy osoba obrażana nie zgłosi tego faktu przejdzie on niezauważony. 

W związku z tym warto pomyśleć nad zupełnie innym rozwiązaniem, takim, które umożliwi ściganie takich przestępstw z oskarżenia publicznego i natychmiastowe reagowanie na dodawanie obraźliwych wpisów w sieci. 

Więcej informacji o hejcie do przeczytania na stronie.

Zapraszamy do zapoznania się z naszym poprzednim artykułem Czy opodatkowanie sp.k. zakopie lukę w CIT?