Projekt Prezydenta RP – nowa ustawa o planowaniu rodziny

Sytuacja w kraju, liczne protesty i szczerząca się pandemia zmusiły Prezydenta Andrzeja Dudę do podjęcia działań w zakresie wydanego przez Trybunał wyroku, dotyczącego ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerwania ciąży. Projekt prezydenta jest już w Sejmie!

Link do projektu ustawy załączamy tutaj.

Jaką zatem propozycję zmian przedstawił Prezydent? 

Propozycją prezydenta jest, aby obecnie brzmiący przepis zastąpić następującym: „badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na wysokie prawdopodobieństwo, że dziecko urodzi się martwe albo obarczone nieuleczalną chorobą lub wadą, prowadzącą niechybnie i bezpośrednio do śmierci dziecka, bez względu na zastosowane działania terapeutyczne”

Jak uzasadnia nowy przepis? 

„Podkreślenia wymaga, że tzw. wady letalne będą jedynymi wadami, których wystąpienie będzie uprawniało do podjęcia decyzji o przerwaniu ciąży. Przerwanie ciąży nie będzie natomiast możliwe w przypadku wystąpienia u dziecka innego rodzaju wad rozwojowych”.

„Jednak w przypadku wystąpienia tzw. wad letalnych śmierć dziecka jest nieunikniona, nawet wówczas gdy urodzi się ono żywe. Ochrona życia dziecka mającego tzw. wady letalne wykracza zatem poza możliwości ludzkie. Z tego względu, biorąc pod uwagę ochronę innych wartości konstytucyjnych, przede wszystkim zasady nienaruszalności i poszanowania godności człowieka, decyzję w zakresie przerwania ciąży należy w takich przypadkach pozostawić matce (rodzicom) dziecka, mając na uwadze fakt, że odbywa się to każdorazowo pod nadzorem lekarza”.

Ogóle sformułowania drogą do kompromisu?

Ogóle sformułowania wprowadzone wprowadzone w przepisie pozwalają na swobodną lub szeroką interpretację. Oczywiście, jest to rozwiązanie lepsze, niż zapowiadał początkowo Prezydent, a mianowicie enumeratywnie wypisanie w ustawie wszystkich chorób letalnych płodu. 

Czy wszyscy przyjmą owy kompromis?

Żaden kompromis nie satysfakcjonuje wszystkich. Jest on próbą pogodzenia wielu składowych. Pewnym jest jednak fakt, że nad zmianą przepisów powinny pracować komisje bioetyczne, które z problemem aborcji stykają się na codzień. Tworzenie przepisów, przez osoby, które w praktyce nie wiedzą, w jaki sposób one funkcjonują, prowadzi do tworzenia bezsensownych norm prawnych. 

To jak ustawa będzie procedowana w Sejmie i Senacie i czy projekt prezydenta zostanie przyjęty bez zmian przedstawimy w kolejnym artykule. 

Zapraszamy także do zapoznania się z naszym poprzednim artykułem Zakaz aborcji w Polsce.