Proste Organy?=Prosta Spółka Akcyjna

Organy prostej spółki akcyjnej

Każdy, kto dotychczas zajmował się lub słyszał o spółkach doskonale wie, że działa ona przez swoje organy. Prosta spółka akcyjna = proste organy?

Jednak, zważywszy na cel utworzenia rozwiązania jakim jest prosta spółka akcyjna, przygotowano szereg rozwiązań pozwalających na odformalizowanie zadań wiążących się z jej prowadzeniem.

Czy w tym zakresie znowu nowości?

Tak, okazuje się bowiem, że ustawodawca przygotował nowe rozwiązania w zakresie organów spółki. 

Jakie organy może posiadać ta spółka? 

Prosta Spółka Akcyjna=proste organy?

Do wyboru ustawodawca przygotował kilka wariantów:

  1. Walne Zgromadzenie
  2. Zarząd 

_______________________

  1. Walne Zgromadzenie 
  2. Zarząd
  3. Rada Nadzorcza

_______________________

  1. Walne Zgromadzenie 
  2. Rada Dyrektorów 
Czym zatem jest owa Rada?

Rada Dyrektorów skupia w sobie obowiązki Zarządu oraz Rady Nadzorczej, to znaczy pełni funkcję kontrolną i zarządczą.  Kluczowe jest, aby wszystkie funkcje podzielić między różnych członków organu. W związku z tym Rada Dyrektorów będzie mogła składać się z jednego lub wielu osób. W przypadku wieloosobowego organu (regulując to umową spółki lub regulaminem dyrektorów) zadania będą podzielone dla dyrektorów wykonawczych oraz pozostałych będących dyrektorami niewykonawczymi. 

Powołanie i Odwołanie – czy będzie można stosować mechanizmy z obecnych spółek? 

Częściowo, oczywiście na powołanie i odwołanie będą mieli wpływ akcjonariusze. Jednak umowa spółki będzie dopuszczała wprowadzenie odmiennych, niż znanych dotychczas w polskim prawie rozwiązań np. Odwoływanie lub powoływanie przez określoną grupę akcjonariuszy. 

Jaka będzie odpowiedzialność organów? 

Formę odpowiedzialność zastosowano tą samą co w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. 

Co to oznacza?

Oznacza to odpowiedzialność solidarną zarządu lub Rady Dyrektorów w przypadku niewypłacalności spółki, z jednoczesnym uchyleniem się od niej w przypadku wskazania, że we wskazanym czasie zgłoszono np. wniosek o ogłoszenie upadłości.

Więcej o Prostej Spółce Akcyjnej można znaleźć tutaj.

Zapraszamy także do zapoznania się z naszymi artykułami PSA – czy potrzebna? oraz Czy akcje PSA będą w chmurze?