PSA – Prosta Spółka Akcyjna, czy potrzebna?

PSA Prosta Spółka Akcyjna

W polskim systemie prawnym istnieje wiele rodzajów spółek, ale polski ustawodawca postanawia wprowadzić nową nazwaną –  prostą spółką akcyjną. Czym się charakteryzuje i dla kogo jest dedykowana? Czy warto z niej korzystać? Co ułatwia? Co utrudnia? Kilka słów o tym w dzisiejszym artykule.

Dla kogo przygotowano ten rodzaj spółki?

Prostą spółkę akcyjną przygotowano z myślą o polskich start-upach, głownie z branży nowych technologii. Będzie mógł założyć każdy podmiot, a jej akcjonariuszami będą mogli zostać: 

 • osoby fizyczne;
 • osoby prawne;
 • Jednostki organizacyjne nie będące osobami prawnymi.

Nie może być zawiązana przez jednoosobową sp. z o.o. 

Spółka z założenia jest spółką kapitałową.

Dlaczego powstała?

Okazuje się bowiem, że zbyt wielu młodych przedsiębiorców rejestruje swoje firmy za granicą, gdyż w Polsce nie funkcjonuje typ spółki, który spełniałby kryteria konieczne dla start upów.

Z czego się składa? 

W nawiązaniu do powyższego, prosta spółka akcyjna to splot elementów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej wraz z nowatorskimi rozwiązaniami.

Reasumując, jakie więc rozwiązania wprowadza? 
 1. Jednym z rozwiązań jest możliwość wniesienia do spółki wkładu w postaci świadczenia pracy lub usług, co ma pomóc młodym przedsiębiorcom w ograniczeniu kosztów związanych z założeniem, prowadzeniem i w najgorszym przypadku, kiedy pomysł nie zostanie zrealizowany, likwidacją spółki. 
 2. Spółka nie będzie musiała posiadać minimalnego kapitału zakładowego.
 3. Kapitał akcyjny na poziomie 1 zł.
 4. Brak określenia wysokości kapitału akcyjnego w umowie spółki.
 5. Kapitał akcyjny akcjonariusze budują po przez wnoszenie wkładów pieniężnych i niepieniężnych.
 6. Akcje będzie można nabywać po cenie emisyjnej za wkłady pieniężne lub niepieniężne. Wkładem niepieniężnym będzie mogłaby praca lub świadczenie usług.
 7. Wkład założycielski można wnieść w całości do 3 lat od wpisu spółki do KRS.
Założenie standardowo czy ze zmianami?

Założenie odbywa się na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego lub wykorzystując wzorzec dostępny w KRS na portalu S24. Jednak, wybór formy elektronicznej wprowadza jednak ogranicznika w postaci:

 • wykorzystania dostępnego wzorca umowy bez możliwości zmiany postanowień w nim zawartych, a także
 • wniesienia na pokrycie emisji pierwszej akcji wyłącznie wkładu pieniężnego.
Konkludując, skoro bez majątku to jak?

W nawiązaniu do powyższego, w toku działania spółki koniecznym będzie zasilanie kapitału akcyjnego w postaci określonego procentu od zysku za dany rok obrotowy. 

Podsumowując, więcej o PSA znajdziecie tutaj.

Jak będą wyglądały akcje, uprawnienia akcjonariuszy i organy spółki? O tym ciąg dalszy w następnym artykule. 

Zachęcamy do zapoznania się z naszym poprzednim artykułem RODO i edukacja zdalna ONLINE