Wywiad wPolityce z Prof. Demendeckim: Nie zaprzestałem działalności orzeczniczej. Byłoby to sprzeniewierzeniem się urzędowi

Treść postanowienia TSUE jest przede wszystkim wewnętrznie niespójna. Z jednej strony zakłada się bowiem w niej domniemanie braku gwarancji zachowania należytych standardów w modelu odpowiedzialności dyscyplinarnej w stosunku do sędziów, zaś jednocześnie z drugiej strony nie podważa się prawidłowego ukształtowania tych standardów w odniesieniu do modelu odpowiedzialności dyscyplinarnej przedstawicieli innych profesji prawniczych. Stąd „zamrożenie” funkcjonowania Izby Dyscyplinarnej, jeśli tak można określić ten stan, jest wyłącznie częściowe….

Cały artykuł dostępny na https://wpolityce.pl/polityka/495317-nasz-wywiad-sedzia-demendecki-nie-zaprzestalem-orzekac?fbclid=IwAR2lgwEfLMyojzj7_WyVmLdDp-KEcPaO3NaHX_sJ2-ncO3iwFm1nxu8T1iM#=