Zakaz aborcji w Polsce! Najnowszy wyrok TK.

Wyrok Trybunału konstytucyjnego w zakresie zgodności z konstytucją art. 4a ust. 1 pkt 2 oraz art. 4a ust. 2 zdanie pierwsze ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. Nr 17, poz. 78, ze zm.) wykazał niekonstytucyjność przepisów i wprowadza zakaz aborcji w Polsce! 

Co dokładnie zmienia wyrok? 

Do czasu opublikowania go w dzienniku ustaw, z prawnego punktu widzenia nic. 

Dlaczego wywołał burzę medialną i protesty?

Wyrok trybunału uderzył w jedną z delikatnych stref życia publicznego, dotyczącego tworzenia podstawowej komórki społecznej, jaką jest rodzina. W zakresie planowania rodziny państwo powinno wspierać i jak najmniej ingerować. Niestety pod lupę wzięto przepisy, które funkcjonują od prawie 30 lat w polskim ustawodawstwie, nic więc dziwnego, że wywołało to burzę. 

Do czego doprowadziła publikacja wyroku? 

Wyrok wskazujący na niekonstytucyjność przepisów spowodował, że na ulice miast wyszły tłumy kobiet, mimo pandemii, ograniczeń i zakazów, kobiety wyszły walczyć o swoje prawa. 

Czy zakaz aborcji obowiązuje w Polsce? 

Zakaz aborcji jest wprowadzony w kodeksie karnym w art. 185-188 i dotyczy on bezwzględnego zakazu aborcji i faktycznie obowiązuje w Polsce od dawna. 

Czego dotyczy przepis zawarty w powyższej ustawie? 

Wskazany przepis dopuszczał możliwość wykonania aborcji we wskazanym przypadku, a konkretnie w przypadku wykazania wad płodu. Dwa pozostałe przepisy dopuszczające aborcję następują w przypadku zagrożenia życia matki oraz ciąży pochodzącej z czynu zabronionego. 

Dlaczego tworząc ustawę dopuszczono aborcję ze względu na wady płodu? 

Tworząc ustawę miarkowano wiele elementów dotyczących życia społecznego, zasad prawa, praw człowieka oraz innych przepisów. 

Czy o aborcji decyduje sama zainteresowana? 

Aborcja dokonywana z przyczyny wad płodu, to bardzo trudna i niejednokrotnie ciężka decyzja dla rodziców. Należy zaznaczyć, że przy podjęciu takiej decyzji często zdanie zabierają komisje bioetyczne, składające się z przedstawicieli prawników, medyków, filozofów i księży. Ich zadaniem jest wsparcie kobiety i rzeczowe przedstawienie za i przeciw podjęciu ostatecznej decyzji. 

Czy każda kobieta jest gotowa na podjęcie tej decyzji? 

Oczywiście, że każda kobieta nie jest na to gotowa i nie może się też do tego przygotować. Trzeba wspomnieć, że nawet gdy kobiety decydują się na urodzenie dziecka z wadami, to często zostają opuszczone przez mężów lub oddają urodzone dzieci do hospicjów, w których nie są one leczone, a jedynie uśmierzany jest ich ból. 

Co zatem zmienił wyrok?

Na pewno wywołał burzę wśród społeczeństwa, na pewno wystraszył, ale do póki nie jest opublikowany nie funkcjonuje w polskim prawie. 

Czy można znaleźć rozwiązanie satysfakcjonujące rządzących oraz protestujących obywateli? 

To zadanie bardzo trudno i nie ma dobrego rozwiązania. 

Wyrok trybunału dostępny na stronie.

Zapraszamy także do zapoznania się z naszym poprzednim artykułem o Prawie hejtu.