Zmiany 2021! Czas start!

zmiany od stycznia 2021

Koniec roku oznacza koniec czy początek zmiany?

Koniec roku 2020, czas podsumowań i obawy przed nowym. Czy faktycznie powinniśmy się bać zmiany? Rok 2020 był obfity w zmiany w wielu ustawach. Zdecydowanie poprzednie dwa lata wprowadziły najwięcej zmian w prawie. Zatem wiele firm, przedsiębiorstw, fundacji czy stowarzyszeń prosi o spokój ustawodawczy w kolejnym roku.

Jednak mimo próśb, od 1 stycznia zaplanowanych jest wiele zmian od prawa rodzinnego po, zmiany w kodeksie pracy, aż po prawo spółek handlowych włącznie. Poniżej przedstawiamy, krótki przegląd oraz wybrane zmiany.

Prawo rodzinne 

Od stycznia jest planowanych wiele zmian, między innymi w zakresie świadczenia 500+. Ustawa wprowadziła nowe terminy zależne od formy składanego wniosku, więcej o tym na stronie.

Prawo pracy

Nie będzie obiecywanego nowego kodeksu pracy od stycznia 2021 roku, jest to zatem pozytywna informacja, w zakresie ilości wprowadzanych zmian. Nie pojawi się całkiem nowa ustawa. Należy jednak spodziewać się szeregu pojedynczych zmian regulujących między innymi pracę zdalną, z którą w większości branż pozostanie wielu pracowników, a także sprawy regulujące zaległe urlopy. Więcej o zmianach w kodeksie pracy do przeczytania tutaj

Prawo cywilne

Zgodnie z planowanymi zmianami ustawa wprowadzające regulacje dotyczące traktowania przedsiębiorców, jako konsumenta w określonych przypadkach miała obowiązywać od czerwca 2020 roku. Niestety w związku z COVID-19, zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2021 – czego dotyczą zmiany? O tym tutaj.

Prawo handlowe 

W zakresie zmian wprowadzanych w funkcjonowaniu spółek komandytowych pisaliśmy wiele razy zapraszamy zatem do poniższego artykułu.

Jedną z poważniejszych zmian w prawie handlowym jest zmiana formy posiadania akcji w spółkach. Obecnie akcje będą zapisywane w rejestrze prowadzonym przez uprawnione do tego instytucje finansowe, więcej o tym na stronie tutaj.